Nyhet

Ramavtal med Försvarets materielverk

2017-02-06

DinGard AB har som samarbetspartner med bl.a. Combitech vunnit en offentlig upphandling gällande leverans av tjänster inom IT-säkerhet åt Försvarets materielverk (FMV).

Avtalet gäller året ut med möjlighet till förlängning fram till år 2023.

- Peter Bayer