Certifierade specialister inom
Säkerhetsincidenter
IT-forensisk utredning
Kontakta oss
Awareness

Förebyggande åtgärder

Hälsokontroll av säkerheten
Teknisk sårbarhetsanalys
Säkerhetsgranskning

Incidents

Säkerhetsincidenter

Hantering av pågående incident
Strategiska och tekniska rekommendationer
Erfaren incidentledare
Logganalys

Forensics

IT-forensik

Digital bevissäkring
Dataräddning
Opartisk analys
Internutredningar / Juridiska tvister
(t.ex. inom arbetsrätt, immaterialrätt, dataintrång, etc.)

Training

Utbildning

Grundkurs: Digital bevissäkring (1 dag)
Informationssäkerhet för ledningsgruppen (3h)
Övning i hantering av säkerhetsincident (4 x 4h)
Säkerhetskultur i vardagen (1-3h)
Gästföreläsningar

DINGARD AB

Företaget startade sin verksamhet i början av september 2011.

Dingard AB erbjuder specialisttjänster inom informationssäkerhet med fokus på säkerhetsincidenter och IT-forensiska tjänster (digitala utredningar, eng. Digital Forensics). Vi har även möjlighet att erbjuda anpassad kursverksamhet inom dessa områden för ledningsgruppen/styrelsen, advokater, systemutvecklare och IT-tekniker.

För att säkerställa en hög kvalitet i vår tjänsteutövning har vi internationellt certifierad personal inom informationssäkerhet (CISSP), IT-forensik (GCFA) och Incidenthantering (ECIH). Personalen har stor vana vid att arbeta med sekretesskyddat material och att medverka som sakkunniga vittnen i domstolsförhandlingar.

Vi utför även uppdrag utanför Sverige.

About

Clients

KUNDER

Dingard AB anlitas som objektiv part vid alla typer av säkerhetsrådgivning och utredningsarbete.

Våra tjänster beställs av företrädare hos både små och stora privata företag, advokatbyråer samt offentlig sektor. Vi åtar oss dock inte uppdrag från privatpersoner.

Vi är vana att hantera våra kunders önskemål gällande sekretess och integritet. På grund av detta anger vi här på webbsidan inte några referenskunder. Vi är även vana att förklara teknik för icke-tekniker, eftersom majoriteten av de som anlitar oss inte har en teknisk bakgrund.

Kontakta gärna oss om ni önskar prata med någon av våra kunder innan ni anlitar oss, så återkommer vi med en direktkontakt!

KONTAKT

Huvudkontor

Dingard AB
Videum Science Park
Framtidsvägen 12
SE-352 22 Växjö

Org. nr 556863-0486
VAT-nr SE556863048601

Kontaktperson

Peter Bayer

0702-56 79 58 (även Signal)

info@dingard.se