Artikel

Frestad att köpa affärsinformation från konkurrenten?

2016-09-06

BILD Vi blir emellanåt kontaktade av ledningsgrupper som säger sig ha blivit erbjudna att köpa konkurrentens senaste offert precis innan de själva ska skicka in sitt erbjudande. Det känns så klart lite olustigt, men 10kkr är ju inte så mycket att betala om det går att vinna en upphandling som kan trygga framtiden under ett antal månader eller t.o.m. år för några anställda, eller…?

Nej, det är ju en ganska blygsam summa och det vet den som säljer! Det är ett sätt för dem att försäkra sig om att beloppet hos de flesta företag kan attesteras även av underchefer i organisationen. Det behöver med andra ord inte komma ledningsgruppen tillkänna… Säljaren skulle säkert kalla detta en lyckad affärsmodell; minimal risk, goda förutsättningar att få betalt och goda möjligheter till merförsäljning!

Jo, för så är det. Om du köpt företagshemligheter från ett annat bolag, så får de en hållhake på dig. Vad händer om du inte vill köpa nästa gång de erbjuder något? Kanske riskerar ditt agerande att avslöjas eller så byter säljaren sida och erbjuder dina konkurrenter att köpa affärsinformation från din organisation istället(?)

Tyvärr talas det inte så ofta om denna typ av brottslighet. De företag som läcker information vet oftast inte om det och om det upptäcks så är det av en slump eller att en tredje part berättar det. Själva läckaget kan dock ha pågått under en lång tid. Skämsfaktorn är hög för de som blir utsatta, så spridning av erfarenheter kommer inte andra företagare tillkänna.

Det kommer dock att bli ändring på det framöver. Under 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft och det innebär bl.a. att företag måste anmäla till Datainspektionen inom 72h om de misstänker att personuppgifter kan ha läckt ut i samband med en IT-incident. Dessutom riskerar det drabbade företaget sanktionsavgifter på upp till 4% av den årliga omsättningen. De som i förväg gjort en säkerhetsöversyn av rutiner och teknisk miljö kommer med stor sannolikhet inte att få böta 4%.

Informationssäkerhet är en ledningsfråga, men för de som inte prioriterat detta tidigare kommer det nu dessutom att bli mer konkret kännbart ekonomiskt att låta bli. Starta redan idag och gör en översyn över var er kritiska affärsinformation finns, hur den skyddas och var den lagras. Det är en bra start och något som bör göras oavsett lagkrav eller ej!

- Dingard AB