Nyhet

Dingard föreläser på StyrelseCafé i Växjö den 7 oktober

2015-08-26
Styrelseakademien Sydost anordnar StyrelseCafé den 7 oktober kl. 16.00-17.30 i Växjö.
Dingard står för föreläsningen denna kväll och fokus är på IT-säkerhetsfrågor för styrelsearbetet.

Det finns mycket information som en företagsledning inte vill ska vara publik. Kundregister, offerter, avtal, ritningar, källkod önskar man oftast skydda och har dessutom lagkrav på sig att skydda. Frågan är bara om man egentligen vet vilka skyddsåtgärder som finns i IT-miljön och om dessa är tillräckliga för att skydda mot läckage av företagshemligheter. Det kan dessutom vara svårt att få en överblick över var all företagsintern information finns, vilka som har tillgång till den och om den i alla lägen skyddas på ett önskvärt sätt.

Det finns ett ökat intresse för handel med företagshemligheter idag och priset vid försäljningen av ett företags senaste offert är endast en bråkdel av offertens värde för det drabbade företaget.

Anmäl dig på Styrelseakademiens webbsida: FULLBOKAD