Personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Dingard AB behandlar alla personuppgifter enligt gällande lagstiftning (GDPR) och har vidtagit ett antal säkerhetshöjande åtgärder för att säkerställa dess efterlevnad. Företagets hantering av personuppgifter vid kunduppdrag, t.ex. IT-forensiska utredningar, redovisas i våra affärsvillkor.

Vi rekommenderar alla kunder att teckna biträdesavtal med oss gällande hantering av personuppgifter.