Förebyggande åtgärder

Förebyggande åtgärder

Vi förstår att det är svårt att veta vad man behöver göra för att uppnå en tillräckligt bra skyddsnivå för sin verksamhet. Extra svårt är det om behovsbilden är oviss.

Därför erbjuder vi en mycket prisvärd tjänst för att ta reda på det. Denna tjänst kallar vi för Hälsokontroll. Resultatet efter genomförd Hälsokontroll kan ligga som grund för en säkerhetsdiskussionen vid nästa ledningsmöte.

Vi kan även erbjuda en sårbarhetsskanning av er IT-miljö. Detta används för att mer specifikt se vilka angreppspunkter en angripare har att välja på för att få kontroll över ert datornätverk. Resultatet från en sårbarhetsskanning kan direkt användas som underlag vid kommunikationen med er driftsparner.

Om ni som organisation känner er bekväma med era svar på nedanstående frågor, så har ni troligtvis redan påbörjat en resa med att arbeta förebyggande med informationssäkerhet. Våra erfarenheter från kontakt med många svenska företag bekräftar dock att flertalet känner en stor osäkerhet gällande detta.

  • Vad anses vara praxis gällande riktlinjer och tekniskt skydd för ett företag av vår storlek?
  • Vad ska vi göra för att uppnå en rimlig säkerhetsnivå inom vår verksamhet och i våra kontakter med kunder och samarbetspartners?
  • Vilken risk tar vi genom att fortsätta ha det som idag?
  • Vilka säkerhetskrav bör vi ställa på våra underleverantörer?
  • Hur mycket kostar det oss om vi drabbas av olika typer av säkerhetsincidenter?
  • På vilka sätt kan ett aktivt säkerhetsarbete öka lönsamheten för vår verksamhet?

Vi på Dingard AB delar gärna med oss av våra erfarenheter från de incidentutredningar, säkerhetsgranskningar och juridiska tvister som vi blivit anlitade att hjälpa till vid. Formen för lärandet kan anpassas efter behov, antal åhörare och önskemål om presentationstid.

Om ni håller på att planera ett frukostseminarie, lunchmöte, sektionsmöte eller kundmöte med gästföreläsare så har vi anpassningsbara presentationer för dessa ändamål. Presentationerna kan även hållas virtuellt via t.ex. Microsoft Teams.

Vi kan även erbjuda en endags-kurs för IT-tekniker/IT-chefer/IT-säkerhetskonsulter inom Digital bevissäkring med praktiska laborationer samt ett halvdagsseminarie gällande Informationssäkerhet för ledningsgrupper och styrelser.

Kontakta oss och berätta mer om vad ni söker, så hittar vi en lösning som passar er.