Förebyggande åtgärder

  • Vad anses vara praxis gällande riktlinjer och tekniskt skydd för ett företag av vår storlek?
  • Vad ska vi göra för att hamna på en rimlig säkerhetsnivå inom företaget?
  • Vilken risk tar vi genom att fortsätta ha det som idag?
  • Kommer vi att kunna uppfylla kraven i GDPR (EU:s nya dataskyddsförordning)?
  • Hur mycket kostar det oss om vi drabbas av olika typer av säkerhetsincidenter?
  • På vilka sätt kan ett aktivt säkerhetsarbete öka lönsamheten för vår verksamhet?

Detta är exempel på relevanta frågor att ställa sig som företagsledare!

Vi förstår att det är svårt att veta vad man behöver göra för att uppnå en tillräckligt god skyddsnivå för sin verksamhet. Extra svårt är det om behovsbilden är oviss. Därför erbjuder vi en mycket prisvärd tjänst för att ta reda på det. Denna tjänst kallar vi för Hälsokontroll. Resultatet efter genomförd Hälsokontroll kan ligga som grund för säkerhetsdiskussionen vid nästa ledningsmöte.

Vi på DinGard AB delar gärna med oss av våra erfarenheter från de incidentutredningar, säkerhetsgranskningar och juridiska tvister som vi blivit anlitade för. Formen för lärandet kan anpassas efter behov, antal åhörare och önskemål om presentationstid.

Om ni håller på att planera ett frukostseminarie, lunchmöte, sektionsmöte eller kundmöte med gästföreläsare så har vi anpassningsbara presentationer för dessa ändamål.

Vi kan även erbjuda en endags-kurs för IT-tekniker/IT-chefer/IT-säkerhetskonsulter inom Digital bevissäkring med praktiska laborationer samt ett halvdagsseminarie gällande Informationssäkerhet för ledningsgrupper och styrelser.

Kontakta oss och berätta mer om vad ni söker, så hittar vi en lösning som passar er.