DinGard nyanställer


2018-09-05
Efterfrågan av våra tjänster ökar hela tiden, vilket visar att det vi erbjuder inom området Säkerhetsincidenter är högaktuellt hos företag och hos andra organisationer.

En förmåga att kunna upptäcka, hantera och utreda säkerhetsincidenter finns dessutom som lagkrav i t.ex. GDPR. Vi kan avlasta/komplettera kundernas egna organisation inom detta område och dessutom ge en hel del förebyggande råd baserat på erfarenheter från ett stort antal riktiga säkerhetsincidenter.

Inom kort får DinGard förstärkning av ytterligare en senior IT-forensiker på heltid. Kort presentation av denna specialist kommer framöver.

- DinGard AB