Medverkan i trafiksäkerhetskampanj för Växjö kommun

2017-08-17

Under hösten medverkar vi i trafiksäkerhetskampanjen för Växjö kommun. Det gör vi genom att sponsra en förskoleklass med gula reflexvästar. Kampanjen arrangeras av Momenta.

- DinGard