Ett nyårslöfte från oss

2016-01-08

IT-säkerhet är mer än brandväggar och antivirusprogram. De som vet vilken information som finns i en IT-miljö vet även att det krävs mer än teknik för att skydda den. De som har varit med om att digital information gått förlorad, blivit kopierad eller missbrukats vet vad det kan innebära i tid och kostnader för de som drabbats.

Våra kunder kontaktar många gånger oss när de redan vet eller misstänker att en incident har skett och ber oss då undersöka och tolka de digitala bevis som finns. Under detta arbete framkommer det vanligtvis flera saker som hade kunnat vidtas i förebyggande syfte för att förhindra det som hänt. Av dessa åtgärder tycker de flesta att det är lite retfullt att ingen fixat det tidigare. En vanlig reaktion är ”om någon bara berättat detta för oss”.

Vårt nyårslöfte är att bättre exemplifiera vilket värde den digitala informationen har hos varje unikt företag som vill vara konkurrenskraftig in i framtiden. Vi är övertygade om att företag som värdesätter kvalitet i sin egen verksamhet även förväntar sig detsamma av samarbetspartners, underleverantörer och inte minst av sina kunder. För vem vill ha en kund som är oaktsam med de företagshemligheter som skickas till dem…?

- DinGard