Certifikat i styrelsearbete

2015-11-06
Efter genomgången utbildning och godkänd skriftlig tentamen har Peter Bayer tilldelats ett certifikat för sina kunskaper inom styrelsearbete.
Detta stärker DinGards konkurrenskraft för de tjänster som vi erbjuder åt styrelser och ledningsgrupper inom informationssäkerhet.

Ansvarig för utbildning och tentamen är StyrelseAkademien. Läs mer om deras kursutbud här.