Föreläsning i Ljungby

2015-03-18
Den 18 mars höll Peter Bayer en föreläsning om Digitala bevis under ett frukostseminarium i Ljungby.

Frukostmötena är ett samarbete mellan CIL, Centrum för Informationslogistik, Idé & ResursCentrum, Handelskammaren och Ljungby kommun.