Exjobb presenteras i USA

2015-01-26
Denna vecka presenterar två av de exjobbare som DinGard handledde under våren 2014 sitt exjobb på konferensen "Eleventh Annual IFIP WG 11.9 International Conference on Digital Forensics Orlando, Florida January 26–28, 2015".

Exjobbet handlade om DLP (Data Leakage Prevention) och mognaden i några av de befintliga produkterna på marknaden. Resultatet var överraskande i den mån att det visade sig att funktioner som marknadsfördes inte fanns implementerade. Ett tydligt exempel på att säkerhetsprodukter som inte granskats kan få köparen att känna falsk trygghet.

Ett stort LYCKA TILL och GRATTIS till uttagningen skickar vi till Sara och Glenn!

- Peter