Samarbetsavtal

2014-04-30
Samarbete med Ganeida

DinGard har nu i veckan tecknat ett samarbetsavtal med Ganeida Security Consulting AB. Avtalet innebär samarbete inom riskanalys och åtgärder kring industrispionage. Ganeida kompletterar DinGards tjänsteutbud inom säkerhetsgranskning av IT-miljön med unik kompetens för att avsöka lokaler och kontor efter dold avlyssningsutrustning (ljud och bild).

Ganeida Security Consulting AB är ett ledande privat säkerhetsföretag med expertis inom spaning, riskhantering, due diligence, bakgrundskontroller, underrättelser och åtgärder mot industrispionage. Företagets affärsidé är att med spjutspetskompetens och avancerad teknik som ledord hjälpa kunden att skydda företagskritisk information samtidigt som kundens eget behov av kvalificerad information tillgodoses genom sofistikerad utrednings- och underrättelseverksamhet.

-Vi uppfattar DinGard som ett robust företag med stor integritet och djupgående kunskaper inom informationssäkerhet och IT-forensik. Samarbetsavtalet innebär att DinGard blir en nära och stabil partner i Ganeidas fortsatta utveckling och i våra insatser mot industrispionage, säger Johan Östlund, vd för Ganeida Security Consulting.

- Ganeida står för en framåtanda i branschen och har unik spetskompetens inom intressanta områden. Samarbetet med Ganeida innebär att vi tillsammans kan erbjuda nya och befintliga kunder en större assurans vid säkerhetsöversyn av kundernas lokaler i kombination med säkerhetsgranskning av IT-miljön. Rent industrispionage eller läckage av konfidentiell information kan ske på många olika sätt och är mer vanligt förekommande än vad de flesta företag inser, säger Peter Bayer, DinGard.

Kontakta DinGard för mer information.