Ny certifierad specialist hos DinGard

2014-04-16
Välkommen!

I måndags började Niklas Håkansson sin anställning hos DinGard. Niklas har mångårig erfarenhet inom informationssäkerhetsområdet och innehar även en internationell specialistcertifiering (GSEC) inom området. Han kommer närmast från Saab i Linköping.

Niklas kommer framförallt att jobba med incidenthantering, införande/framtagning och översyn av säkerhetspolicies och riktlinjer (t.ex. ISO 27001).

- Det är med stor glädje jag hälsar Niklas välkommen till DinGard! Hans erfarenhet och specialistkompetens inom operativt säkerhetsarbete passar väl in i DinGards specialistprofil och kompletterar våra tjänster med ytterligare spets.

- Peter Bayer