Handledning av civilingenjörsstudenter

2014-03-31
Examensarbeten

DinGard handleder under våren 2014 två grupper á två personer från civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet från Blekinge tekniska högskola. De fyra studenterna gör nu sitt avslutande examensarbete och nappade på de förslag till upplägg som DinGard beskrev.

Områdena är:
- DLP (Data Leakage Prevention)
- SIEM (Security Information and Event Management / Central logginsamling)

Just nu är det ungefär halvtid för studenterna och hittills bådar det mycket gott. Det ska bli väldigt intressant att se slutresultatet.

Totalt var det tolv grupper från flera universitet som ansökte om att få göra sitt examensarbete hos DinGard, vilket är mycket glädjande.

- Peter Bayer