Intervju om cyberspionage

2013-09-06
DinGard intervjuad i tidningen Techworld nr 7-13Det händer mycket inom området cyberspionage just nu. Media har under sommaren bl.a. skrivit om att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA samlar in och analyserar stora mängder information, även information om privatpersoner utan brottsmisstanke. Det finns idag ett stort intresse av att skaffa sig ett informationsöverläge, inte bara hos världens underrättelsetjänster. Konfidentiell information om företag och deras kommunikation kan köpas för den som är intresserad. Företagsledningar blir kontaktade och erbjudna att köpa information om konkurrenter och kundlistor. Eftersom allt sköts diskret så finns det köpare.

Genom att utföra en säkerhetskontroll av företagets IT-miljö, rutiner och skyddsmekanismer kan åtgärder sättas in som försvårar eller t.o.m. förhindrar denna typ av informationsläckage. Hur detta går till får ni gärna kontakta mig för att höra mer om.

Artikeln med intervjun finns inte på webben i dagsläget, utan endast i den tryckta eller digitala tidningen.

Länk till IDGs shop för PDF-tidningen

- Peter Bayer