SÄKERHETSINCIDENT? DIGITALA BEVIS? IT-FORENSISK UTREDNING? FÖREBYGGANDE SÄKERHETSARBETE?

Kontakta oss så hjälper vi er!


Förebyggande åtgärder

Minska risken för att säkerhetsincidenter inträffar, men var förberedd när något händer.

Vi kan hjälpa er att göra en hälsokontroll av IT-miljön, se över interna riktlinjer och säkerhetsrutiner samt öka medvetenheten hos personalen för att få tidiga varningar på avvikelser. En hälsokontroll ger bra information om er säkerhetsnivå och kan användas för att t.ex. få en indikation på hur väl ditt företag uppfyller den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi gästspelar även gärna som föreläsare vid seminarier eller som kurshållare.

Läs mer...


Säkerhetsincidenter

Under pågående säkerhetsincident är det bra att få stöttning av en erfaren incidentledare, som kan komma med strategiska rekommendationer och teknisk hjälp baserat på erfarenheter från många andra skarpa situationer.

I ett kritiskt läge är det viktigt att isolera problemet, så skadan blir så liten som möjligt och att ni snabbast möjligt kan återgå till "normalt" läge.

Läs mer...


IT-forensiska tjänster

Säkerhetsincident eller juridisk tvist?

Digitala fakta är viktiga pusselbitar vid alla typer av utredningsarbete. Vi hjälper till med digital bevissäkring, IT-forensisk analys och rapportering.

Tjänsterna inom detta område används främst vid internutredningar och juridiska tvister, t.ex. inom arbetsrätt, immaterialrätt, dataintrång, etc. Metoderna som används ger även information om hur IT-miljön bör förbättras efter en säkerhetsincident.

Vi erbjuder internationellt certifierade och seniora IT-forensiker, vilket ger dig som beställare en extra trygghet.

Läs mer...

Om DinGard AB

Certifierade säkerhetsspecialister som följer etiska förhållningsregler

Företaget startade sin verksamhet i början av september 2011.

DinGard AB erbjuder specialisttjänster inom informationssäkerhet med fokus på säkerhetsincidenter och IT-forensiska tjänster (digitala utredningar, eng. Digital Forensics). Vi har även möjlighet att erbjuda anpassad utbildning inom dessa områden för ledningsgruppen/styrelsen, advokater, systemutvecklare och IT-tekniker.

För att säkerställa en hög kvalitet i vår tjänsteutövning har vi internationellt certifierad personal inom informationssäkerhet (CISSP), IT-forensik (GCFA) och Incidenthantering (ECIH). Personalen har stor vana vid att arbeta med sekretesskyddat material och att medverka som sakkunniga vittnen i domstolsförhandlingar.

Vi utför även uppdrag utanför Sverige.

Kunder

Vi kan förklara teknik för icke-tekniker

DinGard AB anlitas som objektiv part vid alla typer av rådgivning och utredningsarbete.

Våra tjänster beställs av företrädare hos både små och stora privata företag, advokatbyråer samt offentlig sektor.

Vi är vana att hantera våra kunders önskemål gällande sekretess och integritet. På grund av detta anger vi här på webbsidan inte några referenskunder.

Kontakta gärna oss om ni önskar prata med någon av våra kunder innan ni anlitar oss, så återkommer vi med en direktkontakt!

Kontakta oss

Kontaktperson är Peter Bayer

DinGard AB
Västra Esplanaden 9 A
SE-352 31 Växjö, Sweden

0702-56 79 58

info@dingard.se

Org. nr 556863-0486 :::: VAT-nr SE556863048601