SÄKERHETSINCIDENT? DIGITALA BEVIS? IT-FORENSISK UTREDNING? FÖREBYGGANDE SÄKERHETSARBETE?

Kontakta oss så hjälper vi er!


Förebyggande åtgärder

Vi kan hjälpa er med framtagning av enkla administrativa rutiner och säkerställa att det finns en automatiserad teknisk förmåga att upptäcka och larma vid säkerhetsincident. Detta kommer att minimera affärsrisken och spara kostnader. Dessutom finns det även lagkrav på detta. Vi vet vad som krävs och har lång erfarenhet av att förbereda och träna organisationer i alla storlekar.

Börja t.ex. med vår prisvärda Hälsokontroll, som ger er värdefull information om er nuvarande informationshantering, säkerhetsnivå och vad som skulle kunna förbättra den.

Vi gästspelar även gärna som föreläsare vid seminarier, kundevent eller som kurshållare.

Läs mer...


Säkerhetsincidenter

Under pågående säkerhetsincident är det bra att få stöttning av en erfaren incidentledare, som kan komma med strategiska rekommendationer och teknisk hjälp baserat på erfarenheter från många andra skarpa situationer.

I ett kritiskt läge är det viktigt att tidigt identifiera och isolera problemet, så skadan blir så liten som möjligt och att ni snabbast möjligt kan återgå till "normalt" läge.

Läs mer...


IT-forensiska tjänster

Säkerhetsincident eller juridisk tvist?

Digitala fakta är viktiga pusselbitar vid alla typer av utredningsarbete. Vi hjälper till med digital bevissäkring, IT-forensisk analys och rapportering.

Tjänsterna inom detta område används främst vid internutredningar och juridiska tvister, t.ex. inom arbetsrätt, immaterialrätt, dataintrång, etc. Metoderna som används ger även information om hur IT-miljön bör förbättras efter en säkerhetsincident.

Vi erbjuder internationellt certifierade och seniora IT-forensiker, vilket ger dig som beställare en extra trygghet.

Läs mer...

Om DinGard AB

Certifierade säkerhetsspecialister som följer etiska förhållningsregler

Företaget startade sin verksamhet i början av september 2011.

DinGard AB erbjuder specialisttjänster inom informationssäkerhet med fokus på säkerhetsincidenter och IT-forensiska tjänster (digitala utredningar, eng. Digital Forensics). Vi har även möjlighet att erbjuda anpassad utbildning inom dessa områden för ledningsgruppen/styrelsen, advokater, systemutvecklare och IT-tekniker.

För att säkerställa en hög kvalitet i vår tjänsteutövning har vi internationellt certifierad personal inom informationssäkerhet (CISSP), IT-forensik (GCFA) och Incidenthantering (ECIH). Personalen har stor vana vid att arbeta med sekretesskyddat material och att medverka som sakkunniga vittnen i domstolsförhandlingar.

Vi utför även uppdrag utanför Sverige.

Kunder

Vi kan förklara teknik för icke-tekniker

DinGard AB anlitas som objektiv part vid alla typer av säkerhetsrådgivning och utredningsarbete.

Våra tjänster beställs av företrädare hos både små och stora privata företag, advokatbyråer samt offentlig sektor. Vi åtar oss dock inte uppdrag från privatpersoner.

Vi är vana att hantera våra kunders önskemål gällande sekretess och integritet. På grund av detta anger vi här på webbsidan inte några referenskunder.

Kontakta gärna oss om ni önskar prata med någon av våra kunder innan ni anlitar oss, så återkommer vi med en direktkontakt!

Kontakta oss


Huvudkontor

Dingard AB
Västra Esplanaden 9 A
352 31 VÄXJÖ

Org. nr 556863-0486
VAT-nr SE556863048601


Kontaktperson

Peter Bayer
0702-56 79 58

info@dingard.se