Informationssäkerhet - Säker informationshantering

På vilket sätt bevakar ni regelbundet säkerhetsfrågor i ledningsgruppen?
Vilka standarder och policies kräver er bransch att ni följer?
Hur har ni säkerställt att er IT-miljö är tillräckligt säker för er verksamhet?


Hårdvara och mjukvara uppdateras ständigt i en IT-miljö. Funktionalitet läggs till och kraven på tillgänglighet ökar för att tillgodose de anställdas behov. Alla förändringar i IT-miljön påverkar säkerheten, så behovet av att regelbundet kontrollera så att säkerhetsmekanismerna fungerar är viktigt.

Men, informationssäkerhet gäller inte bara tekniken, utan även de som använder sig av den. De anställda inom organisationen byter säkert arbetsuppgifter, placeringsort och kanske t.o.m. arbetsgivare emellanåt. Ni som organisation behöver kanske rekrytera nya medarbetare ibland?

Dessutom har säkert era kunder och samarbetspartners krav på hur ni bör hanterar deras information i er IT-miljö, även om de inte uttryckt detta i skrift. Det omvända gäller också. Ni vill självklart inte att er personal eller IT-miljö ska vara den svaga länken när det gäller att komma åt konfidentiell information från den egna verksamheten eller från tredje part. Det är därför viktigt att informationssäkerhetsarbetet är levande och integreras i de vanliga rutinerna som finns på arbetsplatsen.

Exempel på DinGards tjänster inom detta område:
  • Strategisk säkerhetsrådgivning
  • Säker informationshantering - se över helheten i fem faser
  • Teknisk sårbarhetsanalys (även penetrationstest) av datornätverk och servermiljö
  • Incidenthantering (t.ex. framtagning av regelverk, processer, rutiner och planer)
  • Hot-, risk- och sårbarhetsanalys mot verksamheten eller utpekade system/tjänster
  • Framtagning och översyn av interna riktlinjer och IT-säkerhetspolicies
  • Säkerhetsgranskning av källkod
  • Vardagligt stöd till IT-chefen eller den IT-säkerhetsansvarige

Vi har förslag på färdiga tjänstepaket för de ovanstående tjänsterna, men kan även anpassa innehållet efter era behov.