IT-forensisk utredning och säkerhetsrådgivning

Certifierade specialister inom informationsäkerhet och IT-forensik

Informationssäkerhet

Konfidentiell information behöver skyddas, så att informationen inte kan läsas, modifieras eller raderas av någon obehörig.

Interna riktlinjer och tekniska säkerhetsfunktioner behöver underhåll, precis som allt annat i din verksamhet.

Vi kan hjälpa er att ta fram, underhålla och verifiera interna rutiner gällande er informationshantering samt föreslå förändringar som passar er verksamhet och era behov bäst.

IT-forensiska tjänster

Internutredning eller juridisk tvist?

Digitala bevis är viktigt att väga in i helhetsbilden. Det finns mycket information att samla in från IT-miljön.

Vi utför bevissäkring, dataräddning, analys och rapportering av digitala fakta från datorer, datornätverk, mobiltelefoner, minneskort, larmsystem, m.m.

Vi har även mångårig erfarenhet som sakkunniga vid förhandlingar i svensk och norsk domstol.

Utbildning

Kunskap är en nyckel till framgång. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet från olika typer av säkerhetsgranskningar, juridiska tvister och IT-incidenter.

Boka oss till nästa frukostseminarium eller konferens!

Om DinGard AB

Certifierade säkerhetsspecialister som lyder under etiska förhållningsregler

Företaget startade sin verksamhet i början av september 2011.
Idag har företaget tre anställda specialister i Växjö och Uppsala.

DinGard AB erbjuder specialisttjänster inom informationssäkerhet med fokus på IT-forensiska tjänster (digitala utredningar, eng. Digital Forensics), säkerhetsgranskning samt säker informationshantering. Vi har även möjlighet att erbjuda anpassad utbildning inom dessa områden för styrelseledamöter, advokater, systemutvecklare och IT-tekniker.

För att säkerställa en hög kvalitet i vår tjänsteutövning har vi internationellt certifierad personal inom både informationssäkerhet (CISSP) och IT-forensik (GCFA). Personalen har dessutom stor vana vid att arbeta med sekretesskyddat material.

Vi åtar oss även uppdrag utanför Sverige och Norden.

Kunder

Vi kan förklara teknik för icke-tekniker

DinGard AB anlitas som objektiv part vid alla typer av rådgivning och digitalt utredningsarbete.

Våra tjänster efterfrågas oftast av advokatbyråer, men beställs även direkt av företrädare hos stora och små företag samt offentlig sektor.

Flertalet av de ärenden vi genomför medför höga krav på sekretess och integritet. På grund av detta anger vi här på webbsidan inte några referenskunder. Kontakta oss om ni önskar prata med någon av våra kunder innan ni anlitar oss, så återkommer vi med en direktkontakt!

Kontakta oss

Kontaktperson är Peter BayerDinGard AB
Västra Esplanaden 9 A
SE-352 31 Växjö, Sweden

0702-56 79 58

info@dingard.se

Org. nr 556863-0486 :::: VAT-nr SE556863048601

Företaget erbjuder tjänster inom området informationssäkerhet/IT-säkerhet. Främst har vi specialister inom IT-forensisk utredning, dataräddning av förlorad information samt strategisk säkerhetsrådgivning.